Aktualności

20.03.2017

Zapraszamy do przesyłania artykułów do kolejnego numeru Prac Naukowych w terminie do dnia 31 maja br.

REDAKTOR NACZELNY
prof. zw. dr hab. inż. Franciszek MROCZKO

Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Przesiębiorczości
Wałbrzych 2012