Szanowni Państwo!

Z prawdziwą satysfakcją pragniemy poinformować o otrzymaniu przez Prace Naukowe WSZiP 6 punktów (poprzednio były 4) w najnowszej liście punktowanych czasopism na 2015 rok patrz Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r. część B pozycja numer 1309.

REDAKTOR NACZELNY
prof. zw. dr hab. inż. Franciszek MROCZKO

Aktualności

20.03.2017

Zapraszamy do przysyłania artykułów do kolejnego numeru Prac Naukowych w terminie do dnia 31 maja br.

Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Przesiębiorczości
Wałbrzych 2012